hide

Read Next

Mi s-a deschis inima...

On De Dementiae

La fel cum florile se deschid în tinerețea lor de o zi, așa și inima se deschide la un moment dat în tinerețea ei. De la egoismul închistat al copilăriei râvnitoare de dragostea părinților prin sânge, devine altruistă și deschisă spre cunoașterea lumii de adopție. Deschiderea inimii este marcată fizic prin aerul intens din piept și prin ardența sa, ce este apoi expirat prin gura întredeschisă la fel cum suflul vieții se oferă muribunzilor spre a-i trezi la ființă. Așa este dragostea - suflu de viață care trezește. Deschiderea inimii este primul pas spre magie și cel mai important. Împotriva sa stau toate teoriile politico-economice privind goana după profit, pentru câștig ”legitim”, împotriva sa stau toate teoriile inflației monetare sau de conștiință, tot spiritualismul ce tinde să pună omul în centrul propriilor sale preocupări, transformându-l în oglinda propriului său egoism psiho-fizicist.

Femeia este acel enigmatic care poate crea magie sau o poate distruge. Fundamentul magiei în această lume este raportul dintre masculin și feminin. Îmbinarea dintre cele două principii și uniunea lor sunt cheia de boltă a stabilității universale. Daca vrei să distrugi magia, corupi femeia. Dacă vei corupe femeia, corupi și bărbatul. Femeia este principiul activ în magie. Bărbatul este cel pasiv. Societățile de astăzi și vreme de milenii s-au bazat pe patriarhat, adică pe război, moarte și rațiune. De îndată ce societatea primitivă a fost dezbinată de cuceritorii indo-europeni veniți din stepele euro-asiatice, acum mai bine de cinci mii de ani, magia s-a stins. Au înflorit, în schimb, științele profane, politica și religiile patriarhale care chemau luptătorii la război și la moarte de dragul unui zeu sau a altuia. Acest ciclu vechi de cinci mii de ani trebuie să ia sfârșit. Supunerea femeii și coruperea ei, ruperea ei de legătura cu natura, cu divinul, și legarea ei de bărbat ca pe o sclavă, justifică de ce marea majoritate a oamenilor celebri sunt bărbați: sunt așa pentru că, de cinci mii de ani și mai bine, bărbații au scris istoria. Și sunt așa pentru că există istorie, pentru că există mereu războaie, cuceritori, savanți ai științelor profane, preoți și politicieni venali, care n-au descoperit nimic, decât s-au adâncit într-o pseudoștiință și într-o pseudocunoaștere. A sosit timpul ca istoria aceasta să se încheie. A sosit timpul să ne reîntoarcem la dragostea sacră.

”Miracolul” imperial

On De Dementiae

Este recomandabil să fiți anti-sistem. Este și mai recomandabil să nu ”alegeți” dintre acele conduite anti-sistem pe care sistemul vi le pune la dispoziție pentru a vă controla dându-vă iluzia că voi dețineți controlul. Și dacă veți alege să incendiați mașini, să aruncați cu ouă clocite, sau să vă bateți cu poliția, să știți că, în fapt, voi sunteți cei controlați și cei sclavi. Nu aceasta este calea.

Dacă ar fi să spun care este elementul cel mai important pentru bunăstarea unei societăți, aș spune-o fără tăgadă: este sistemul de educație. Este, totuși, ironic, cum majoritatea țărilor dezvoltate de azi nu s-au consolidat ca atare printr-o cunoaștere și o educație profunde, ci prin jaf și colonialism la scară globală. Tocmai cei care îndeamnă la pace, la tehnologie, la cunoaștere, la training-uri și workshop-uri, ne arată că tocmai aceasta NU ESTE calea, de vreme ce în subsidiar ele derulează războaie mai mult sau mai puțin ”juste” pentru a acapara bogățiile subsolului din Irak sau Afganistan ori de aiurea.

Să ne amintim puțin despre ce înseamnă, în fapt, America. Coloniști englezi jefuitori care, după ce i-au distrus pe băstinașii indieni, au creat o națiune pentru a-și permanentiza status-quo-ul. Să ne amintim ce înseamnă Rusia. Gaze naturale și petrol amestecate cu o ideologie anti-libertate, bloc comunist monolit, care a câștigat al doilea război mondial tocmai pentru a fi făcută drept o ”sperietoare” care să ofere pretextul cursei înarmării pentru SUA, la rândul său această înarmare având drept scop câștigurile de pe urma fabricării de arme și tehnologii din partea marilor industriași și lideri ai companiilor tehnologice precum Intel, Microsoft, Apple sau Google. Că sistemul sovietic se opunea religiei creștine, asta e doar o consecință fără mare însemnătate, de vreme ce religia creștină este preamărită chiar de către țara care a inventat Uniunea Sovietică, și anume SUA, și mă refer aici la forurile de putere politico-economică care au condus și continuă să conducă acest imperiu.

Tot ce înseamnă diplomație de secol XX și, ulterior, secol XXI, se încadrează în aceeași logică și continuitate șubredă care dorește să permanentizeze conflictul oriunde în lume, violența, războiul și cursa înarmărilor. Ce folos a avut România că, în cadrul ”dramaticei” lupte între doi coloși, s-a trezit cu teritoriul fărâmițat, și ce folos au avut toate alianțele europene ale României cu o Cehoslovacie și Iugoslavie în cadrul anilor 20-30 ai secolului trecut, de vreme ce tocmai aceste state au fost ulterior fărâmițate? Oare nu vede nimeni că România poate fi ori de partea sistemului, ori singură? Oare nu vede nimeni că, dacă există încă o speranță de redresare morală a acestei nații, ea nu poate veni din afara sa?

Dar să ne întoarcem puțin la diviziunea partidelor Liberal și Conservator din România anilor 70-80 ai secolului al XIX-lea. Nu a fost atunci oare momentul când societatea românească a fost mai politizată ca oricând? Nu de aici își extrage un Caragiale seva criticii sale ironice? Nu de pe urma acestei împărțiri a tării în sfere de influență și-a tras sfârșitul și marele Eminescu? Aici s-a aplicat principiul divide et impera. Interesele străine și-au creat două partide în România de atunci, tocmai pentru a scinda opinia publică și a o face să creadă că, votându-i pe unii în dauna altora, își manifestă un exercițiu democratic prin care are capacitatea de a alege ce e bine pentru țară. Această împărțire a sferei de influență politică între două partide aparent cu ideologii opuse care se succed periodic la guvernare este un prototip care a fost aplicat pe scară largă în toate societățile așa-zis democratice, vreme de mai bine de o sută cincizeci de ani. Este un fals.

Rendering New Theme...