hide

Read Next

O lume minunată

Noi, oamenii, avem o aplecare către magic. Femeile spre vrăjitorie, bărbații spre tribalitate. Cuplul formează, în această logică, o bestie inteligentă, sau o inteligență bestială. Fapt care ne face să ne gândim la dificultatea de a o controla; atâta timp cât această bestie iese de sub imperiul rațiunii și al strictei comodități, pentru a inspecta și cuceri teritorii din alte lumi, unde se aplică alte reguli...

Ceea ce temutele și macabrele mașinării de război ale Germaniei naziste au făcut, în anii Războiului al doilea, reprezintă un fel de supraom. Interpretarea sa degradantă, obscenă, a violenței nude. Pe de altă parte, magia bestială sau inteligența bestială se referă la nevinovăția, la puritatea bestiei, care nu poate și care nu va închipui niciodată un alt țel decât propria sa libertate, libertatea supremă. Niciodată ea, bestia, nu va trimite spre moartea cea cumplită trenuri cu refugiați și niciodată nu va transforma birocrația excesivă și militarizată într-un mod de a manipula, deoarece ea nu crede în birocrație, în comoditate, în logică rațională și în efort militar, ci în pura și animalica magie...

Au trecut secole de când iluminismul și raționalismul, având la bază o puternică conduită anti-renascentistă și exclusiv rațional-puritană, așadar, au trecut secole de când restul de magie care mai rămăsese în societate s-a văzut dizolvat cu furie de către aceia pentru care libertatea omului trebuie să depindă mereu de respectarea status-quo-ului politico-economico-militar, acesta din urmă fiind ”opera” puternicilor vremii, ai regilor, împăraților, și ulterior politicienilor venali de orice categorie, de la cel mai nostim subsecretar de stat și membru de comisie până la marele prezident. Respectarea unei morale s-a văzut substituită respectării legii, o lege care nu este decât un status dat de guvernanți, iar a egaliza respectarea unor legi umane, date de unii și de alții, miniștri ori președinți ce s-au succedat în multiple lupte de putere, cu adevărata morală, cea a naturii, cea divină care le leagă pe toate din acest Univers și care permite Universului să existe, așadar, această egalizare între adevărata morală și magie și, pe de altă parte, o lege strâmbă și interpretabilă, reprezintă un mare abuz și o mare dovadă de decădere.

Pe de altă parte, o logică la fel de strâmbă substituie necesitatea magicului cu necesitatea religiilor, de parcă rațiunea birocratică și, pe alocuri, criminală, ar fi astfel sublimată de către apelul la marile religii, de parcă noi nu ne-am fi dat seama până acum destul de lesne că marii conducători politici sunt mână în mână cu marii conducători religioși, de parcă nu am ști că, de când lumea, preoții, militarii și politicienii, alături de negustori, azi marii finanțiști și bancheri, reprezintă stări sociale privilegiate care se sprijină unele pe altele și conclucrează spre dauna progresului; de parcă nu ne-am fi dat seama că cei care consideră că religia este salvarea din universul rațiunii și birocrației criminale sunt niște mincinoși, de vreme ce chiar religiile lor sunt seturi de norme și porunci mai birocratice decât legile statului și mai constrângătoare decât orice cod de legi tiranic, dat fie pentru a dizolva puterile legislative sau judecătorești, fie pentru a proclama unicitatea sau superioritatea absolută a unei religii în comparație cu altele.

Așadar, nu vom fi manipulați și nici nu vom alege religia în dauna laicității, după cum nu ne vom refugia în legalitatea strâmbă impusă de politicieni, datorită convingerii că religia ar fi, dimpotrivă, inutilă. Adevărul este că, după cum am zis, laicul și religiosul merg mână în mână, și amândouă au un pact secret pentru a controla masele, popii și politicienii deopotrivă. Cealaltă cale este, însă, magia.

El peligro de la puesta en marcha en el mismo viejo lugar. Reelaborar problemas conocidos ofrece una solución creativa

On Insightful Chile

Imagen cortesía de tigger11th de FreeDigitalPhotos.net

Cabe suponer que debe llegar con ideas que caen fuera de la norma. Pero esto no es un consejo útil. No puede saber que ha llegado a una nueva idea hasta que no se haya generado la idea en primer lugar.

Cuando le pide a la mayoría de la gente que haga algo creativo, rápidamente se encuentran atrapados en un círculo vicioso. Estudios llevados por la Universidad de Alabama donde le pedían a estudiantes universitarios dibujar animales exóticos de otros planetas. Casi todos los animales que la gente dibujaba se parecían a animales reales de la Tierra. Tenían órganos sensoriales similares, las piernas, los brazos y eran simétricos. Incluso cuando se les pide ser creativo a la gente, sus trabajos se basaban en ejemplos conocidos.

Rendering New Theme...